Du visar för närvarande AffärsUTrymmet 7 september Linköping

AffärsUTrymmet 7 september Linköping

Tema: Hur tar man en hållbar ansats i skakiga tider? Dessutom - rykande färsk rapport om klimatläget!

Nu tar vi omtag inför hösten och morgondagen! Fokus från problem till lösningar. Det handlar om att förstå vart vi är på väg och hur omvärldsfaktorer påverkar eller kommer påverka verksamheten. Är din affär hållbar i en förändring? World Economic Forum har bedömt miljörelaterade problem som de största och värsta hoten mot människans utveckling och välfärd. Samtidigt pekar de på de enorma vinster som finns i en förändring där vi agerar hållbart.
Den här träffen är lösningsorienterad med fokus på tips, metoder och goda exempel. Välkommen med din anmälan!

Hållbariseringen - hur man ska tänka och agera i en värld i omställning

På plats;
MIKAEL BOTNEN DIAMANT är hållbarhetsstrateg på Doings. Han har en bred erfarenhet att arbeta med företag, organisationer och myndigheter med deras hållbarhetsomställning. Han deltog i förhandlingarna om Agenda 2030 som en av UD:s sakkunniga delegater och har en bakgrund inom Röda Korset och Sida. CARL-JOHAN SCHULTZ är hållbarhetsstrateg på Doings med en gedigen bakgrund i kommunikationsbranschen där han arbetat med att utveckla några av Sveriges största varumärken i en mer hållbar riktning. Han driver frågan i branschen och föreläser om hållbarhetskommunikation.

Hållbariseringen – hur man ska tänka och agera i en värld i omställning

Vi befinner oss i hållbariseringens tid och omställningen till hållbart företagande går bara fortare och blir allt mer affärskritiskt. Men få vet hur de ska navigera i sin omställning och många har utmaningar när det kommer till att organisera sig kring frågan och hur man bäst bygger upp sitt hållbarhetsarbete.

Årets marknadsföringsbok 2022
Författarna till boken Hållbariseringen– en guide för företag i omställning kommer att på ett lättillgängligt sätt beskriva grunderna i hållbarhet och ge konkreta tips och metoder för att accelerera sitt hållbarhetsarbete. Boken finns tillgänglig på plats!

Klimatförändringen: Lyft fokus från problem till lösningar

allt_hor_ihop

Du möter EvaMarie Törnström som lyfter fram den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCCSyntesrapporten. Den sammanfattar IPCC:s samtliga rapporter sedan 2018 och behandlar bland annat nuvarande läge och trender, framtida förändringar och risker samt åtgärder på både kort och lång sikt. EvaMarie har tidigare arbetat på SMHI med just kommunikation kring IPCC:s rapporter inom den senaste utvärderingscykeln AR6.

EvaMarie_blue (002)

EVAMARIE TÖRNSTRÖM är expert på organisationsutveckling och ledarskap med strategisk kommunikation som ett viktigt verktyg. Hennes bok ”Glädje Kreativitet Kommunikation 2022” nominerades till Årets Projektledarbok 2023.
Hon säger:
”Det är aldrig företag som pratar med företag. Det är alltid människor som pratar med människor. Bäst resultat blir det när vi tillsammans 1) definierar vilka de viktiga problemen är 2) skapar en gemensam bild av hur det ser ut när dessa problem är lösta 3) utvecklar kopplade och samverkande lösningar.”

EvaMarie har bland annat arbetat inom turism, trafiksäkerhet, kriminalteknik, högteknologi/science parks, lantbruk och klimatfrågor.

”Vi vet hur klimatförändringen ser ut, och att allt liv på jorden kommer att påverkas. Genom att utveckla samarbeten och lösningar på alla nivåer kan vi tillsammans skapa en bra framtid.”.

Datum och anmälan

LINKÖPING

Arrangemanget och nätverket är kostnadsfritt
Vi bjuder på frukost! 
Datum: 7 sep
Plats: Quality hotel Ekoxen, Klostergatan 68 LINKÖPING
Tid: Drop-in-frukost och mingel mellan 07:50-08.20.
Program 08.20 till ca 11.00
Anmälan: natverket@affarsutrymmet.se
Ange ort vid anmälan!