Att bli medlem. Enkelt – maila din intresseanmälan!

Vill Du också vara med. Gör så här!

 1. Maila din intresseanmälan på natverket@affarsutrymmet.se
 2. Vi mailar dig tillbaka ett enkelt formulär som du fyller i och skickar tillbaka till oss. (Alldeles snart kan vi erbjuda enkel och säker ansökan via BankID)
 3. KLART. Nu har du en inbjudan att vänta till nästa träff och fakturan kommer per post för ditt medlemskap.

Ditt nätverk och så här fungerar våra nätverksträffar 

Du tillhör det nätverk på den ort där företaget verkar eller närmaste nätverk där du bor.
Nätverket finns idag etablerat i Linköping (startade okt 2021). Den 10 maj 2022 hade vi kickoff för Norrköping. Vår ambition är att nätverket ska växa – vi behövs och vi måste få fart på omställningen.

Du avsätter fyra viktiga halvdagar under ett år! – Vi träffas inte bara för att prata, vi jobbar också!
Varje träff har ett tema och en gästföreläsare som utifrån sin profession delger kunskap och insikter i ämnet. Därefter följer vi AffärsUTrymmets metodik och Du arbetar under träffen med att hämta hem så mycket du bara kan och i samverkan med andra.
Ungefär så här kan en förmiddag ut;
07.30-08.00 Drop-in. Vi bjuder på frukost.
08.00- ca 11.30 AffärsUTrymmet (föreläsare, frågor, diskussioner, refelektioner, sammanfattning)
11.30-12.00 Nätverkande/Fri tid

Om medlemskapet

 

 • Företaget är medlem i Nätverket.
 • Medlemsavgiften är 2 500 kr exkl. moms/löpande årsbaserat.
 • Företaget har möjlighet att teckna två personer i ett medlemskap
 • Det är av stor vikt att man som företagsmedlem kommer på de årliga träffarna.
 • Vi uppmuntrar alla medlemmar att alltid ha en representant på plats.
 • Nätverket har fyra huvudträffar per år och datum för årets träffar är fastställda inför varje nytt år.
 • I medlemskapet erbjuds där utöver kompetensutveckling, seminarium och workshops
 • I medlemskapet ingår och som vår vägledare, en bok som Du kommer att ha stor behållning av i arbetet med företagets hållbara utveckling!

Medlemmar