Du visar för närvarande Nästa träff i Norrköping 24 november

Nästa träff i Norrköping 24 november

Tema: Hållbariseringens tid i ett försämrat läge. Hög tid att tänka och agera.

Kris på kris och förvärrat omvärldsläge har fått klimatfrågorna att hamna i skugga. Detta i ett läge när det egentligen måste göras mer och på kortare tid.
Enligt senaste rapporten är vi på väg mot 2,5 grader eller mer (!!) och går mot en farlig utveckling. Efterfrågan står i förändring, affärskritiska lägen uppstår och det börjar bli bråttom. Allt fler ser över verksamheten och förstår vikten av en omställning. World Economic Forum har bedömt miljörelaterade problem som de största och värsta hoten mot människans utveckling och välfärd. Samtidigt pekar de på de enorma vinster som finns i en förändring där vi agerar hållbart. Den här träffen är lösningsorienterad med fokus på tips, metoder och goda exempel. Ett tillfälle du inte får missa. Nu gäller stadigt framåt mot en hållbar utveckling!

NORRKÖPING
Datum: 24 nov 2022
Plats: Elite Grand Hotel, Tyska Torget 2 Norrköping
Tema: Hållbariseringens tid i ett försämrat läge. Hög tid att tänka och agera!
Tid: 08.00-12.00 (Drop in frukost mellan 08.00-08.30)
Anmälan: natverket@affarsutrymmet.se
Ange ort och ev. matallergi vid anmälan!
Du får alltid en bekräftelse på din anmälan.

Den här dagen möter du;

MIKAEL BOTNEN DIAMANT är hållbarhetsstrateg på Doings. Han har en bred erfarenhet att arbeta med företag, organisationer och myndigheter med deras hållbarhetsomställning. Han deltog i förhandlingarna om Agenda 2030 som en av UD:s sakkunniga delegater och har en bakgrund inom Röda Korset och Sida.
CARL-JOHAN SCHULTZ är hållbarhetsstrateg på Doings med en gedigen bakgrund i kommunikationsbranschen där han arbetat med att utveckla några av Sveriges största varumärken i en mer hållbar riktning. Han driver frågan i branschen och föreläser om hållbarhetskommunikation.

Hållbariseringen – hur man ska tänka och agera i en värld i omställning
Vi befinner oss i hållbariseringens tid och omställningen till hållbart företagande går bara fortare och blir allt mer affärskritiskt. Men få vet hur de ska navigera i sin omställning och många har utmaningar när det kommer till att organisera sig kring frågan och hur man bäst bygger upp sitt hållbarhetsarbete.

Författarna till boken Hållbariseringen– en guide för företag i omställning
kommer att på ett lättillgängligt sätt beskriva  grunderna i hållbarhet och ge konkreta tips och metoder för att accelerera sitt hållbarhetsarbete.

Nyligen utsedd till Årets Marknadsföringsbok 2022! (Sveriges Marknadsförbund)

Och ett intressant gästinspel ; Insikten om förbrukningen öppnar möjligheter för förbättringar och minskade kostnader.

RICKARD GADMAR, styrelseledamot i Dazoq och tidigare platschef
på BTT Plåt AB som ingår i Pars Plåtgruppen AB.

Just nu är det högaktuellt att diskutera energianvändning ur ekonomisk synvinkel men även generellt för oss alla att minska förbrukningen och använda den effektivt. Rickard tar oss med på BTT Plåt:s resa som elintensivt företag och hur tankar och idéer för framtiden formats både bland personal och produktion. Genom Dazoq – ett växande företag inom LEAD i Linköping – har BTT den kontroll som många företag med betydande energiförbrukning skulle ha nytta av.

Varmt välkommen! Glöm inte att anmäla dig.