Du visar för närvarande Nästa träff 6 september!

Nästa träff 6 september!

”Det nya omvärldsläget och totalförsvarsplaneringens påverkan på verksamheten och styrelsearbetet”

Den här träffen har vi temat; Hållbar förändring i en osäker omvärld. Vår huvudgäst Fredrik Landberg väcker och pratar i frågor som;

  • Vilken påverkan får det nya omvärldsläget på verksamheten och vilka åtgärder/beslut måste fattas med hänsyn till detta? 
  • Hur ska vi som bolag skapa resiliens och kunna fortsätta att fungera i perioder av kris och ofred? 
  • Hur hanterar vi cybersäkerhet/hot? 
  • Bromsning av globaliseringen/sårbara försörjningskedjor? 
  • Klimatutvecklingen kanske går åt fel håll och blir nästa kris? 

Fredrik Landberg arbetar i företaget Sylog. Sylog är specialiserade konsulter inom systemutveckling, teknik och IT och har uppdragsgivare inom flera branscher så som försvar, transport, medicinsk teknik vård och läkemedel, tele datakom, offentlig förvaltning, finans och försäkring etc .
Fredrik har en flerårig bakgrund inom konsult- och försvarsindustrin. Han har tidigare arbetat som officer och har en Civilingenjörsexamen inom IT. Fredrik började på Sylog 2015 och leder bolagets verksamhet i Östergötland, vd Sylog Öst AB

Sedan 2007 är Data Respons den störste ägaren i Sylog Sverige AB. Koncernen har kontor på 15 olika orter i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Taiwan, Data Respons aktie är noterad på Oslo börsen (DAT)

”Eliminering av CO2 från klimatcykeln – Det måste göras mer och på kortare tid!”

Gästinspel
Att lösa våra utmaningar med koldioxiden och samtidigt stå i en global energikris som fått bäring i en politisk maktkamp är en KRIS av oanade mått när tiden tickar. De förhöjda nivåerna av CO2 i atmosfären skapar allt mer akuta problem med extrema väder – stormar, torka, skyfall och översvämningar. Att vi hittar lösningar och stoppar ökat utsläpp av koldioxid är bråttom och det börjar bli ont om tid. I Smedjebacken i
Dalarna håller det på att växa upp en spännande anläggning som binder kol till sin naturliga grundform, och därmed minskar andelen koldioxid i atmosfären.
Metoden kallas Bio-CCS och är en modern skalbar lösning på ett globalt problem och en process som går snabbt. Det är startup-bolaget Creturner International AB som står bakom idén där Joakim Erlandson,
gått in som nytillträdd vd. Joakim kommer närmast från Börsvärlden Nordic AB där han var vd. Vi har bjudit in Joakim som berättar mer om affärsidén och hur man också tagit med de ekonomiska fördelarna i en klimatkompensation – en nog så viktig aspekt i företagsvärlden där många har svårt att hitta affären i hållbarhetsarbetet.

• Vilka idéer och tankar kan du ta med dig när du hör Creturners
affärsidé och resa?
• Hur kan er verksamhet bidra till minskat koldioxidutsläpp?

Hur fungerar AffärsUTrymmet och vad har jag att vänta mig? Kan man besöka en träff och se hur det fungerar?

Ja men visst, läs mer om det här!

Datum och anmälan

LINKÖPING
Datum: 6 september
Plats: Quality Hotel The Box
Tema: Hållbar förändring i en osäker omvärld
Tid: 13.30-17.00
Anmälan: natverket@affarsutrymmet.se
Ange ort vid anmälan!
Du får alltid en bekräftelse på din anmälan.

NORRKÖPING
Datum: 6 september
Plats: Elite Grand Hotel 
Tema: Hållbar förändring i en osäker omvärld
Tid: 07.30-12.00
Anmälan: natverket@affarsutrymmet.se
Ange ort vid anmälan!
Du får alltid en bekräftelse på din anmälan.