Från bananer och kaffe till företagets DNA.

Koncentrationerna av växthusgaser nådde rekordhöga nivåer. Igen! Trycket på omställningen ökar... Varmt välkommen till AffärsUTrymmet den 7 december 2023 där vi ökar kunskapen, diskuterar och samverkar för en hållbar utveckling!

Konsekvenserna av klimatförändringarna blir alltmer påtagliga där allt fler vittnar om hur det får direkta eller indirekta följder på verksamheten.
Kunskapen om förändringen och arbetet med att anpassa verksamheten är en konkurrensfördel, en överlevnadsstrategi och en investering i framtiden.
Det är ett ansvar för verksamhetens fortlevnad men också ett bidrag till en hållbar utveckling och kommande generationer. Allt stort börjar med något litet innan det blir en naturlig och viktig del av företagets dna. Möt våra spännande gäster; under dagens rubrik;

Vad beror ökningen av växthusgaser på och hur påverkar det klimatet? Hur förändras klimatet och hur det kan det påverka oss?

Du möter;
GUSTAV STRANDBERG, klimatforskare SMHI och ledamot i Nationella expertrådet för klimatanpassning

Koncentrationerna av växthusgaser nådde rekordhöga nivåer. Igen(!) enligt WMO:s, World Meteorological Organization, senaste pressmeddelande den 15 nov 2023. Vi har bjudit in Gustav Strandberg, klimatforskare SMHI och ledamot i Nationella expertrådet för klimatanpassning, som kommer prata om;
Vad beror ökningen på och hur påverkar det klimatet? Hur förändras klimatet och hur det kan det påverka oss?

WMO
Som ett specialiserat FN-organ ägnar sig WMO åt internationellt samarbete och samordning av tillståndet och beteendet hos jordens atmosfär, dess interaktion med land och hav, vädret och klimatet det producerar och den resulterande fördelningen av vattenresurser.

En hållbar framtid skapar vi tillsammans!

Du möter;
ANNA AXELSSON, vd Envima 

Anna kommer inspirera och leda oss i en diskussion kring hur vi alla kan bidra till att skapa en hållbar framtid samtidigt som vi stärker den egna organisationen. Företagens hållbarhetsarbete har på kort tid tagit stora kliv framåt, inte minst p g a det nya EU-direktivet, CSRD. Anna, ger oss en översikt av CSRD och andra spaningar inom området och pratar om hållbarhet som en konkurrensfördel och en investering i framtiden.

ENVIMA
Envima – är en ledande och växande aktör inom miljö- och hållbarhetsområdet med över 20 års erfarenhet och experter inom lagstiftning, strategiskt hållbarhetsarbete, ledningssystem, klimatberäkningar, utbildning och revision.

 

 

Datum och anmälan

LINKÖPING

Arrangemanget och nätverket är kostnadsfritt
Vi bjuder på frukost! 
Datum: 7 december
Plats: Quality hotel Ekoxen, Klostergatan 68 LINKÖPING
Tid: Drop-in-frukost och mingel mellan 07:50-08.20.
Program 08.20 till ca 11.00
Anmälan: natverket@affarsutrymmet.se
Ange ort vid anmälan!

Notering: I influensatider har vi sett till att vi har en rymlig lokal!

VARMT VÄLKOMMEN!

”Det är inte läge att stå och titta på längre utan att agera. Vi måste vara med i matchen.”
Citatet kommer från en företagsägare vid en tidigare träff på AffärsUTrymmet. Vi diskuterade om arbete med hållbarhet i företaget är ett val man kan göra?
Frågor om ansvar, kostnader, överlevnad, konkurrenter, upphandlingar, förändrade affärsmodeller… virvlade vilt i lokalen. Omvärlden förändras och framtiden ”kommer allt närmare”. Insikten är att man behöver kunskap och samverkan.

AffärsUTrymmet ska verka för en hållbar utveckling på bekostnad av det ohållbara. Nätverkets huvudsakliga målgrupp är små och medelstora företag (ägare, styrelse, ledning)  men är öppet för alla vars uppdrag är att driva på en hållbar utveckling. 

AffärsUTrymmet drivs av Stiftelsen Hållbar Utveckling samt Kris och Beredskap som ett samhällsnyttigt projekt.