Du visar för närvarande Den 10 maj nätverksträff fm Linköping, em Norrköping

Den 10 maj nätverksträff fm Linköping, em Norrköping

Tema: En tid med stora möjligheter!

Var är företaget idag i en tid som denna? Vad skulle du behöva göra eller avsätta tid för, om vi tittar några år framåt? Vi står i oroliga tider och parallellt pågår en global samhällsomställning som kommer beröra oss alla. Det handlar om förmågan att förstå vart vi är på väg och vad förändringen innebär, hur den påverkar företaget och verksamheten. Är din affär hållbar i en förändring? Här finns stor potential både vad gäller kunder, marknad och arbetskraft. World Economic Forum har bedömt miljörelaterade problem som de största och värsta hoten mot människans utveckling och välfärd. Samtidigt pekar de på de enorma vinster som finns i en förändring där vi agerar hållbart.
Den här träffen är lösningsorienterad med fokus på tips, metoder och goda exempel.

Hållbariseringen - hur man ska tänka och agera i en värld i omställning

Du möter;
MIKAEL BOTNEN DIAMANT är hållbarhetsstrateg på Doings. Han har en bred erfarenhet att arbeta med företag, organisationer och myndigheter med deras hållbarhetsomställning. Han deltog i förhandlingarna om Agenda 2030 som en av UD:s sakkunniga delegater och har en bakgrund inom Röda Korset och Sida. CARL-JOHAN SCHULTZ är hållbarhetsstrateg på Doings med en gedigen bakgrund i kommunikationsbranschen där han arbetat med att utveckla några av Sveriges största varumärken i en mer hållbar riktning. Han driver frågan i branschen och föreläser om hållbarhetskommunikation.

Hållbariseringen – hur man ska tänka och agera i en värld i omställning

Vi befinner oss i hållbariseringens tid och omställningen till hållbart företagande går bara fortare och blir allt mer affärskritiskt. Men få vet hur de ska navigera i sin omställning och många har utmaningar när det kommer till att organisera sig kring frågan och hur man bäst bygger upp sitt hållbarhetsarbete.

Årets marknadsföringsbok 2022
Författarna till boken Hållbariseringen– en guide för företag i omställning kommer att på ett lättillgängligt sätt beskriva grunderna i hållbarhet och ge konkreta tips och metoder för att accelerera sitt hållbarhetsarbete.

Economy of speed - hot eller möjlighet - när trycket om cirkulär hållbarhet öka

Du möter;
NICLAS CLAESSON, Rhubarbs, Produktförbättring – Projektoptimering – Portföljoptimering

Niclas är professionell senior projektledare (certifierad IPMA B) med mer än 20 års lång erfarenhet av mångmiljonprojekt inom telekom-, IT-, försvars- och energiindustrin samt inom den offentliga sektorn.
Han är en entreprenör och en coach/mentor inom affärsstrategi och innovation.

Economy of speed – hot eller möjlighet
– när trycket om cirkulär hållbarhet öka

Världen snurrar allt snabbare, konkurrens uppstår blixtsnabbt från helt oväntade nya aktörer. Den gamla ekvationen att växa med kvalitet och strukturerad utveckling, steg för steg, är kortsluten.
AI-robotar och Cloudtjänster utvecklas i snabb takt där också nya affärsmodeller formas, baserade på att man ger bort produkter mot att man lämnar sina kunduppgifter – dvs hårdvalutan på cybermarknaden.
Kan man förbereda sig, utveckla strategier, hitta nya marknader, nyttja befintliga resurser på nya sätt för att lyckas i denna digitala och globala marknad?

Datum och anmälan

LINKÖPING
(Gäster; MIKAEL BOTNEN DIAMANT, CARL-JOHAN DIAMANT på länk. NICLAS CLAESSON på plats)

Arrangemanget och nätverket är kostnadsfritt
(Vi bjuder på frukost direkt på morgonen)
Datum: 10 maj
Plats: Quality hotel Ekoxen, Klostergatan 68 LINKÖPING
Tid: 08.00-ca 11.30 (08.00-08.30 Drop in-frukost)
Anmälan: natverket@affarsutrymmet.se
Ange ort vid anmälan!

NORRKÖPING
(Gäster: NICLAS CLAESSON på plats)

Arrangemanget och nätverket är kostnadsfritt
(Vi bjuder på fika under eftermiddagen)
Datum: 10 maj
Plats: Elite Grand Hotel, Tyska torget 2
Tid: 13.30-ca 16.30 
Anmälan: natverket@affarsutrymmet.se
Ange ort vid anmälan!