Inspirerande föreläsning/workshop

Behöver ni komma igång med ert hållbarhetsarbete?

Få en bild av vad det är alla behöver förstå? Och inte minst, vad har det med er och verksamheten att göra. Vad är det ni bör göra när affärskartan är under förändring och omvärlden håller på att ställa om? Få inspiration och energi att påbörja ert hållbarhetsarbete.
Stiftelsen har möjlighet att erbjuda kostnadsfria föreläsningar. Vi tar med er på en kort resa bakåt i tiden, försöker förstå vad som hänt och varför vi står i ett omställningsläge som berör alla. Vi landar i nutid och de utmaningar vi står inför i en omställning och osäker framtid. Hur ska ni hämta hem frågorna i er verksamhet och hur ska ni börja? 

Målgrupp: ägare, styrelse, ledning i små och medelstora företag.

Vänta inte med att kontakta oss. Hållbarhetsarbete är angeläget! Vi hjälper er gärna att komma med på båten för en hållbar utveckling. 

AffärsUTrymmets proffsiga samarbetspartners

Allt hör ihop.

Vi andas alla samma luft, delar samma vatten och trampar på samma planet. Forskare är eniga och höjer röd flagg. Mer behöver göras och på kortare tid. Klimatförändringen tilltar. Nu behöver företag fatta beslut i rätt riktning och skapa handlingskraft för att stärka affären och bidra till samhälls- och klimatnytta. Företag som inte är med i matchen riskerar att halka efter.

Klimatförändringarna pågår och det går snabbt. Parallellt har flera kriser drabbat samhället. Att ha koll på omvärlden och branschen, se över strategierna och att fatta modiga framåtriktade beslut, är en överlevnadsstrategi i en skakig värld. Nu pågående samhällskriser kan kräva snabba prioriterade lösningar men stor risk finns att  klimatutmaningarna hamnar i skuggan. Förmågan att förhålla sig till närtid och framtid är en framgångsfaktor!