En omställning och ett paradigmskifte – för att säkra affären

Vi är ett nätverk för företag som vill ingå i ett sammanhang med fokus på hållbar utveckling. Vi tar in kunskap, hämtar hem insikterna, diskuterar utmaningarna för att hitta vägen för den egna verksamheten och nyttja nätverkets samlade möjligheter för lösningar. ”AffärsUTrymmet” ser till att vi har professioner på scen under definierade teman och att vi jobbar enligt träffarnas uttalade metodik. Här lär vi oss, här ställer vi frågorna, här försöker vi definiera viktiga pusselbitar och vilka ”verktyg” vi behöver från tid till annan. Inför en omställning är inte ensam stark. Vi tror på samverkan och gemensamma krafter. 
DU ÄR OCKSÅ VÄLKOMMEN!

Hållbar utveckling på bekostnad av det ohållbara!

Affärer har gjorts i alla tider genom att parter tillsammans kan skapa ett mervärde eller ett affärsutrymme. Men hur gör vi i en omställning – små och medelstora företag, 99,9% av svenskt näringsliv?

Hur ska Ditt företag hitta en lönsam hållbarhet? Vi behöver förstå vad det handlar om. Lönsamhet utan hållbarhet är inte längre gångbart där vår planets begränsningar i flera avseenden redan är överskridna. Miljö- och klimatutvecklingen har satt press på oss som sista generation, att skapa förändringar och vända utvecklingen. Vi står inför ett paradigmskifte och en omställning som måste ske i alla system. Hur är det möjligt och hur kan vi anta utmaningen och i den verksamhet vi verkar i?
Vi möts i nätverket för att inhämta kunskap, diskutera, hitta gemensamma utmaningar, nya samarbeten och korsbefruktningar. Syftet är att identifiera företagets värde och möjligheter och hitta de förändringar som bör ske och i det affärsutrymme som företaget ska verka i. Att navigera i en osäker tid kräver ödmjukhet och lyhördhet. Resan är lättare om Du ingår i ett sammanhang där vi alla står inför arbetet med en hållbar utveckling.

Till nätverket är Du välkommen att delta kostnadsfritt! 

Det är vi som driver nätverket!

”Tillsammans med dig, brinner vi för en hållbar utveckling, tror på samverkan och vår förmåga att bygga en ljus, trygg och hållbar framtid.”

Ulf Sunnberg är stationerad i Stockholm men uppvuxen i Norrköping. Hans bakgrund är inom den grafiska industrin och Ulf har ägnat många år åt utveckling och samverkan i branschen, både i Sverige och utanför landets gränser. Idag, och som han själv beskriver på LinkedIn, ägnar han sin tid åt; ”Helping companies grow and scale in a sustainable, connected and automated world”. Ulfs förmåga att nätverka, samverka och hans förståelse för SMEs vardag och utmaningar är en stor och uppskattad tillgång i att driva nätverket AffärsUTrymmet. Han är också ansvarig för AffärsUTrymmet Stockholm.

Maria Floxner är född och uppvuxen i Linköping. Hon har också en tidig bakgrund inom den grafiska branschen, kommunikation och affärsutveckling, men har de senaste 15 åren ägnat tiden åt ägar-, styrelse- och ledningsfrågor. Uppdragen har i huvudsak varit i Sverige men också enstaka utmaningar utanför landets gränser. Hon startade Miljö- och Klimatportalen/Kris och Beredskap 2019 med insikt om att fler behövde förstå sammanhangen och vart vi är på väg. 

Ulf och Maria driver idag nätverket AffärsUTrymmet på uppdrag av stiftelsen Hållbar Utveckling samt Kris och Beredskap. Nätverket är ett samhällsnyttigt projekt med fokus på SME-företag för en snabbare omställning.