Kunskap och insikter leder oss vidare

Kunskapsaktiviteter

Utöver våra nätverksträffar erbjuder vi kunskapsaktiviteter. Aktiviteten kan vara digital.
Separat inbjudan går alltid ut till dig som finns på vår maillista.

Exempel:

CYBERSÄKERHET
Det är inte längre en fråga OM du kommer att utsättas, utan NÄR…
Vi ger dig en introduktion till cybersäkerhet!

• Cyberkriminalitetens historia och snabba utveckling
• Vanliga typer av angrepp
• Var ska man börja?
• Du – Den viktigaste resursen
• Enkla tips för en säkrare vardag
• Frågor!