Affärer har gjorts i alla tider genom att parter tillsammans kan skapa ett mervärde eller ett affärsutrymme.
Men hur gör Du i en omställning och för en hållbar utveckling? ”Du gräver där du står!”
AffärsUTrymmet Nätverk är till för Dig som tillsammans med andra företag vill försöka förstå vad det hela handlar om. Vad har ditt företag för värde och vad krävs när affärskartan håller på att förändras? Du inhämtar kunskap, diskuterar  och använder insikten och förändringskraften till företagets hållbara väg framåt. Vid varje träff och under specifika teman har vi inbjudna proffs på plats. Vi tror på och uppmuntrar branschöverskridande korsbefruktningar som bidrar till att bryta tankemönster och att skapa utrymme för möjliga lösningar. AffärsUTrymmet ska spela roll för företaget, planeten och framtiden! AffärsUTrymmet är en del av Miljö- & Klimatportalen/Kris & Beredskap och riktar sig till företag – ägare, styrelse och ledning. 

Är du den vi söker på din ort?

Jag vill bli medlem!

Vi träffas fyra gånger per år!
En möjlighet att hålla frågorna levande och hämta in kunskap. Du avsätter kontinuerlig tid med fokus på hållbarhet som du ska koppla till din verksamhet.

Hur ska du arbeta med hållbarhet i företaget? De globala målen är 17 st. Ta reda på var din verksamhet kan bidra mest här. Se över affärsmodellerna och hitta affären i hållbarhetsarbetet. Allt stort börjar oftast med något litet…

Kicka igång arbetet med en inspirerande föreläsning/works hop.

Några av AffärsUTrymmets gästtalare under året

namn_startsida_1

 What’s up?