HållbarhetsNätverket för små och medelstora företag

Nätverket är kostnadsfritt!
Vill du få vår inbjudan till nästa träff?
1. Maila oss din mailadress på natverket@affarsutrymmet.se

2. Hjälp oss sprida AffärsUTrymmet till fler!
För att förstå måste vi ha kunskap. Med insikten kommer förändringsviljan.

Oavsett vilken bransch du verkar i eller hur litet eller stort företaget är, står vi gemensamt inför omställningen och ett samhälle som är under stor förändring. Vi kommer behöva varandra. Byta erfarenhet, tankar och idéer. Fylla på med kunskap, diskutera och lyfta frågeställningar. Det är det nätverket är till för!

Så här fungerar våra nätverksträffar 

Under ”NYHETER” hittar du nästa träff!
Nätverket finns idag etablerat i Linköping (startade okt 2021). Den 10 maj 2022 hade vi kickoff för Norrköping. Vår ambition är att nätverket ska växa – vi behövs och vi måste få fart på omställningen.

Vi träffas inte bara för att prata, vi jobbar också!
Varje träff har en eller två gästföreläsare som utifrån sin profession delger kunskap och insikter i ett unikt ämne. Därefter följer vi AffärsUTrymmets metodik och Du arbetar under träffen med frågeställningar för att hämta hem utmaningar till verksamheten.

Så här kan en förmiddag ut;
Vi bjuder på frukost.
AffärsUTrymmet (föreläsare, frågor, diskussioner, refelektioner, sammanfattning)
– Nätverkande

Nätverket och stiftelsen. Vi behöver ditt stöd.

AffärsUTrymmet var tidigare medlemsbaserat där företagens medlemsavgift finansierade nätverket. Från och med 2023 driver Stiftelsen Hållbar Utveckling samt Kris och Beredskap nätverket och som ett samhällsnyttigt projekt. Nu är nätverket kostnadsfritt. Det är viktigt att det oberoende nätverket finns för små och medelstora företag. Stiftelsen är en insamlingsstiftelse och finansierar projektet med hjälp donationer. Stiftelsen hoppas att du vill stödja projektet och en donation och belopp är frivilligt. Alla företag, oavsett belopp, som stöttar projektet och möjligheten till att driva det vidare, återfinns nedan; 

Vårt swish-nummer är: 123  534 870 1 (Skriv AffärsUTrymmet i meddelande fältet) Maila din logotype på natverket@affarsutrymmet.se
Företag, vi kan fakturera donationsbeloppet: Vänligen maila oss på natverket@affarsutrymmet.se eller ring Maria Floxner på 0706-209656

Varmt tack för ditt stöd!

Stiftelsen är icke vinstdrivande och är politiskt och religiöst oberoende. Besök gärna vår hemsida och se vilka andra projekt stiftelsen driver!