Nästa träff 16 maj. Vad förväntas av företag i händelse av kris och ytterst krig?

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap) uppmanar företag att ha en beredskap. Du vet vad som gäller för dig som privatperson – men vad gäller för små och medelstora företag?

Dagens gäst! Elina Jonsson, beredskapshandläggare Länsstyrelsen.

ELINA JONSSON, beredskapshandläggare Länsstyrelsen.

Tillfälle för information och frågor!

Hållbarhet i företaget innebär också att vara beredd på oförutsedda händelser som kan komma att påverka verksamheten.
Vad behöver du göra och tänka på i din verksamhet?
Vad händer om strömmen plötsligt stängs ner? Om internet slutar fungera? Om vissa produkter/varor inte finns att få tag i? Om transporterna inte når fram eller fungerar? En ny pandemi, översvämning, värmebölja, krig…? Kan du säkerställa verksamheten och hur kan en eventuellt förändring/omställning kunna se ut? Kan en rannsakan av verksamheten ur ett krisperspektiv innebära möjligheter som gynnar företaget redan idag? Vilka skulle du behöva samverka med för att lösa eventuella frågor eller utmaningar?

Det här blir en intressant och spännande träff där vi efter föredraget delar in oss i grupper och diskuterar frågeställningar och avslutar med gemensam sammanfattning!

ELINA JONSSON, beredskapshandläggare Länsstyrelsen.
Elina har en bakgrund som folkrättsjurist, fredsobservatör och diplomat. Nu har hon flyttat hem till släktgården Klefstad i Östergötland.

Hon kommer att prata om näringslivet i totalförsvaret. Hur viktigt det är att känna till sina sårbarheter men också möjligheter för att ta fram rätt strategi och rätt verktyg för just sin verksamhet i förberedelse för kris och ytterst krig.

Datum och anmälan

LINKÖPING

Arrangemanget sker i samverkan med Företagarna Linköping och nätverksträffen är kostnadsfri.
Vi bjuder på frukost! 

OBS: Denna gång – begränsat antal platser: 30

Datum:
 16 maj 2024
Plats: Quality hotel Ekoxen, Klostergatan 68 LINKÖPING
Tid: Drop-in-frukost och mingel mellan 07:50-08.20.
Program 08.20 till ca 10.30
Anmälan: Anmälan sker via Företagarna.
Anmälningslänk; Klicka här!